070-326 80 44 | info@khbygger.se

Pool

Thermopool

En thermopool byggs med thermoblock som fylls med armering och betong. Det resulterar i en av de mest hållbara poolkonstruktioner som finns på marknaden idag. Betong håller i minst 50-100 år! Hela poolen fungerar dessutom som en enda stor termos tack vare frigolitens isolerande förmåga och är mycket energieffektiv. Den effektiva isoleringsförmågan medför att uppvärmningskostnaden blir betydligt lägre än på enklare konstruktioner.

Thermopoolen byggs i miljövänligt material som går att återvinna. Väggarna består av extruderad cellplats (frigolit) som är fuktresistent och fri från bakterietillväxt. Till skillnad från andra poolkonstruktioner i t ex trä blir thermopoolens livslängd lika beständig som ett hus av betong. En investering i thermopool är en investering för flera generationer.

 

 • En pool för flera generationer!
 • Energieffektiv

Vi hjälper dig från start till färdigställd pool. Tveka inte med att ta kontakt för mer information.

Klicka här för att kontakta oss, eller här för att be om en offert!

 

 

DE HÄR BEHÖVS FÖR ATT FÅ DINA SKÖNA BADSOMMAR EN LÅNGT TID FRAMÖVER

På grund av material brist och ökad påfrestningar på infrastruktur ber vi er om att ta kontakt för en offert och prisförslag.

1. Thermo block – komplett stomme.

2. Liner 4 x 8 meter, blå mosaik som är anpassad för trappa.

3. Bräddavlopp/ inlopps paket exklusivt rostfritt- extra lång hals & 2st inlopp inklusive ingjutnings detaljer.

4. Reningsverk komplett typ 511.

5. Gaveltrappa.

6. Bottenmatta.

7. Startpaket XL städ & kemi.

8. Kopplingspaket XL diameter 50mm inklusive 50 meter slang.

9. Poolbelysning rostfritt exklusive led.

10. Värmepump Power 480 full-inverter, inklusive wifi-styrning.

11. By-pass till värmepumpen.

12. Lamelltäckning standard grå, 4 x 8 meter inklusive led och app-styrning

 

INSTRUKTION FÖR MARKARBETE – THERMOPOOLEN 3.0

 

PLACERING AV POOLEN

Det är viktigt att hålet blir rektangulärt. Rita gärna in poolen på en tomtritning där det framgår om poolen skall ligga parallellt eller liva med något. Normalt görs placeringen av kund tillsammans med markentreprenör. Om placeringen är sådan att den kräver extrem noggrannhet så finns det företag som utför detta med hjälp av GPS- koordinater.

 

SCHAKTMÅTT

Det totala schaktdjupet avgörs av rådande markförhållanden och mängden dräneringsmaterial som är nödvändig.

Poolhålet skall grävas efter följande mått på de sidor återfyllning kan ske:

 • Poolens bredd + 1 meter
 • Poolens längd + 1 meter
 • Hål för Jet-stream ca. 1,5 x 1,5 m.

 

 

DRÄNERING

Dränering med slang samt drängrus, utförs alltid efter rådande förhållanden. Marken skall alltid dräneras på ett sådant sätt så att poolen aldrig blir stående i vatten. Om dränering ej utförs på ett korrekt sätt gäller inte poolens garantier.

 

BETONGPLATTAN

 

 • Betongplattan skall vara ca 30 cm större än poolens botten runt om hela och helt vågrät.
 • Betongplattan skall vara 100 mm tjock och armerad.
 • Rekommenderad armering: 6-8 mm nätarmering med rutstorlek 150mm, denna placeras på armeringsdistanser 50-70 mm. Observera att näten skall överlappa varandra ordentligt samt vara ihopnajade.

 

SLANGAR/RÖR

 

 • Mellan poolen och reningsverket skall det kopplas slangar. Om dessa inte skall vara synliga måste det grävas ett dike (ca 30 cm djupt, 30 cm bredd) för slangarna. Detta ombesörjs av kund / Markentreprenör anlitad av kund.
 • Från reningsverket till närmsta spillvattenledning, skall det kopplas en slang för backspolningsvatten. Om denna inte skall vara synlig måste det grävas ett dike (ca 30 cm djupt, 15 cm bredd) för slangen. Detta ombesörjs av kund / Markentreprenör anlitad av kund.
 • Eventuell håltagning i stenvägg (genom husgrund eller liknande) ombesörj av kund/fackman.

SCHAKT FÖR ELDRAGNING

 

 • Schaktning för eldragningar till lampa/lampor, automatiska poolöverdrag och Jet-Stream skall utföras.
 • Schakt mellan elcentral samt anvisad plats för reningsverket skall också utföras.
 • Hur elledningar skall dras samordnas med av kund ombesörjd elektriker.

 

ANVISAD PLATS FÖR RENINGSVERK

 

 • Reningsverket skall ha en anvisad plats.
 • Reningsverket får ej placeras mer än 0,5 m över poolens vattennivå.
 • Rekommenderat avstånd mellan pool och maskinrum är max 12 m. Rådgör med POOLGIGANTEN utifall avståndet mellan maskinrum och pool överstiger 12 m.
 • Eventuellt markarbete (ex. stenplattor) skall ombesörjas av kund eller markentreprenör anlitad av kund.
 • Reningsverket kräver en yta på ca: 1 x 1,5 m och minsta höjd 1,2 m. Om extra utrustning skall kopplas till cirkulationen inne i maskinrummet (såsom t ex bypass värmepump, saltklorinator, automatisk doserutrustning etc.) bör detta mått utökas för att få plats med alla tillbehör.

 

ÅTERFYLLNING

 

 • Material/maskiner för återfyllnad införskaffas av kund/markentreprenör.
 • Till återfyllning bör drängrus användas.
 • Mängden återfyllnadsmaterial beror på det faktiska hålets storlek.
 • I de fall där kund anlitat montör för att göra monteringen så skall samordningen ske mellankund/markentreprenör och montörfirma.

VATTEN

I det fall monteringen av linern är köpt av montör ombesörjer kunden brandpost eller tankbil för att fylla poolen. Detta måste finnas på plats vid montering av linern då montering av pooldetaljer och fyllning av poolvatten sker stegvis.

 

JET-STREAM

Vid tillval med jet-stream måste ett maskinrum byggas av exempelvis thermoblock. Exakta mått på maskinrummet finns med i förpackningen till jet-streamen samt bifogas även med orderbekräftelse.

 

CHECKLISTA

 

 • Kontrollera om det finns några ledningar (avlopp/el, etc.) där schakten skall utföras.
  För mer information kontakta kommunen.
 • Framkomlighet maskiner.
 • Plats för schaktmassor.
 • Grundvattennivå.
 • Förekomst av lera/sprängning.
 • Växtlighet som önskas sparas/ omplantering/ jordslå växter i tid.

 

Varför bygga pool?

Det är avslappnande med pool

För dig som letar efter avkoppling kan absolut en pool ge dig det. Att få svalka sig i poolen, en solig och varm sommardag kan vara något av det bästa som finns. Att simma är dessutom en skonsam form av träning som kan vara speciellt bra för dig som har ledproblem.

För lek och skoj med familj och vänner

För dig som vill ha en kul stund med familjen kan en pool vara lösningen, speciellt en fin sommardag, när solens strålar värmer på extra mycket. Viktigt att tänka på när man badar med barn i poolen är att aldrig lämna dem under uppsikt. Man kan med fördel använda sig av räcke i någon form runt poolen, för att förhindra att både djur och barn ramlar i poolen och skadar sig.

För dig som vill ha kul och umgås med vänner är alltid poolparty en klassiker. Det är få personer som glömmer bort ett riktigt roligt poolparty.

Det är klimatsmart med pool

Vad många inte tänker på med pool, är hur klimatsmart det kan vara med en pool. När man har en pool behöver man inte åka utomlands för att bada, utan kan ha kul och bada hemma. Vilket inte bara är miljösmart, utan även mycket ekonomiskt. Att du dessutom slipper knö in hela familjen i en trång bil och/eller flygplan, bara det kan vara värt att köpa en pool och stanna kvar hemma.

Källa: Polarpumpen.se

 

 

© KH Bygger AB 2016